Den Kulturelle Skolesekken

Harald Sohlberg – på oppdagelsesferd i eget nærmiljø

Kunst & Kaos har utviklet et eget formidlingsopplegg til Den kulturelle skolesekken (DKS) om maleren Harald Sohlberg. Opplegget passer for elever på småskoletrinnet, og er særlig tilpasset elever bosatt i Røros kommune. Formidlingsopplegget kan også tilpasses elever i andre kommuner.

 
Trinn:
2.– 4. trinn

Varighet:
2 skoletimer

Utstyr:
Alt nødvendig utstyr (ark, pensler, svamper, maling) er inkludert

Beskrivelse:

Formidlingsopplegget om Harald Sohlberg og hans maleriske virke passer for elever på småskoletrinnet. Elevene blir bedre kjent med Sohlbergs kunstnerskap på Røros. Både kunst- og kulturhistorie inngår. I tillegg er det satt av godt med tid til maleverksted.

Ved hjelp av billedmateriell får elevene et innsyn i Sohlbergs verk fra Røros. Gjenkjennbare motiv fra deres lokalmiljø blir satt i et kunsthistorisk perspektiv. Vi snakker om bildene og elevene får fortelle om sine inntrykk med sine egne ord. 

Et av målene er at elevene skal bli inspirert av Harald Sohlbergs Røros-motiver. Så er det elevenes tur til å skape. Vi tilstreber at alle barna skal kjenne at dette får de til! De skal få en mestringsfølelse i verkstedet. Elevene kan derfor fritt velge motiv selv. Elevene får veiledning i bruk av pensel og svamp. Fargelære er en del av formidlingsopplegget, og elevene får kun utdelt primærfargene i tillegg til hvit og sort.

Formidlingsopplegget om Harald Sohlberg til Den kulturelle skolesekken er utviklet av Kunst & Kaos og kvalitetssikret av professor emeritus i kunsthistorie: Øivind Storm Bjerke.

 

Bakgrunn:

Harald Sohlberg (1869 - 1935) er en av Norges mest sentrale nyromantiske malere, særlig kjent for sine landskapsmalerier, som «Vinternatt i Rondane» og «Blomstereng Nordpå». Sohlberg flyttet til Røros i 1902, og ble her til 1905. Hans tre år på Røros er en viktig del av norsk kunsthistorie. Røros var en stor inspirasjonskilde for han, og mange av hans mest kjente motiver er malt nettopp her.

Gate i Røros - Harald Sohlberg - Foto Nasjonalmuseetjpg.jpg

Hovedverket fra perioden på Røros er bildet «Natt» med motiv fra Røros kirke, malt i 1903. Sohlberg malte bilder fra Gullikstad, like nord for Røros, og mange kjent gatebilder som «Fra Røros», «Lillegaten» og «Efter Snøstorm», de to sistnevnte er i Nasjonalmuseet eie.

Disse verkene er tydelige eksempler på tidens kunstretning; nyromantikken, men også Sohlbergs forhold til Røros. Et opphold som langt fra var en utelukkende positiv opplevelse for ham.

Verkene er også viktige i en kulturhistorisk sammenheng.  Sohlbergs skildringer gir oss et bilde på datidens samfunnsforhold og levemåter.

Nasjonalmuseet skriver på sine nettsider at (sitat) «Harald Sohlbergs motiver fra Rondane og Røros har gitt oss vårt «nasjonalmaleri» og bidratt til at Røros har havnet på Unescos verdensarvliste. (....) Harald Sohlberg og kona Lilli Hennum bodde på Røros ved starten av 1900-tallet. Gatene og kirken i Røros er kjente motiv i bildene hans. Oppmerksomheten rundt maleriene herifra bidro til at Bergstaden senere ble tilbakeført til sitt opprinnelige utseende.» 


Kunst & Kaos ønsker gjennom dette prosjektet å tilby en varig formidling av Harald Sohlbergs forhold til og betydning for Røros tilrettelagt for barn på småskoletrinnet.

 

Om formidlingen:

Ellen Kristine Klemmetvold (f. 1971) har lang erfaring med formidling av kunst for barn både som ansvarlig for barneformidling gjennom Kunst i Bergstaden, og gjennom flere ulike formidlingsopplegg fra Kunst & Kaos. Mange barn på Røros kjenner Ellen som hun som har maleverksted under musikkteateret Elden og tegneverksted under Røros Barnefestval. Ellen Kristine er utdannet innen historie, kunsthistorie og medievitenskap.

Les mer om Ellen Kristine