Julie Ebbing

Julie Ebbing

Julie Ebbing (f. 1985, Namsos) er kompromissløs og
insisterende. Hun er subtil og direkte, bekmørk og humoristisk. Kunstverkene kjennetegnes av enkle streker og komplekse komposisjoner. Kunstnerskapet hennes setter søkelys på kjønnsdiskriminering, maktstrukturer, hierarki og identitet.


Kunst & Kaos formidler kunst på vegne av Julie Ebbing.

Kunstner

Størrelse

Farge

Stil / Uttrykk

Teknikk / Materiale

Pris

kr
kr

Julie Ebbings kunst tar opp temaer som kjønnsroller, demokrati og politikk – både i et kunsthistorisk perspektiv og i vår samtid. Ebbings samfunnsengasjement, frie ytringer og bruk av satire i kunsten har gjort henne til en tydelig stemme på den norske kunstscenen.

Julie Ebbing arbeider i hovedsak med grafikk og tegning – gjerne i kombinasjon. Hun lager store installasjoner som strekker seg over vegger, møbler og gulv, men også enkle trykk, hovedsakelig tresnitt. I tresnittene møter vi portretter av mennesker og elementer fra hverdagslivet. Måten hun utfører motivene sine på har ofte klare referanser til kunsthistorien.

Ebbing har tegnet hele livet, og poengterer selv at tegning er selve grunnmuren i hennes kunstnerskap. Det å vokse opp nær Namsos’ store skoger har gitt henne en forkjærlighet for tre som materiale. Livet og motstanden i trevirket gir en struktur som understreker Ebbings røffe uttrykk. Med en rå energi, sterke uttrykk og røffe linjer gir hun motivene styrke og liv.

Julie Ebbing er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO) hvor hun har en mastergrad i kunst og håndverk, grafikk og tegning. Hun har studert ved Kunsthøgskolen i Bergen og Strykejernet kunstskole i Oslo. Hun har mottatt flere stipender og arbeidene hennes er innkjøpt av flere private og offentlige institusjoner.

Ebbing ble i 2019 tildelt Queen Sonja Print Award: “The Kjell Nupen Memorial Grant”. Stipendet ble gitt på bakgrunn av kunstverket «Cutting Timber: An irritation». Ebbing er den første norske kunstneren som har fått dette stipendet.

«She is able to exploit the uniqueness of the woodcut technique within its given framework, while at the same time creating new contexts. She draws on art history and offers both political and social commentary in her work.”  The Queen Sonja Print Award.

Ebbing er en kunstner som har vakt begeistring både blant etablerte kunstnere, kunstskribenter og publikum generelt. Som Håkon Bleken sa det: «Hun er helt spesielt begavet».

 

Julie Ebbing har vært representert hos Kunst & Kaos i flere år, og hun har deltatt i mange av våre kollektivutstillinger.


Copyright: Kunst & Kaos

CV

SEPARATUTSTILLINGER (utvalg):

2022 Sammenbruddbasert kunst, Avistegnernes Hus, MiA, Drøbak
2022 Må alt alltid handle om deg, Kunsthall Oslo
2022 Julie Ebbing & Hannah Ryggen Army, K-U-K, Kjøpmannsgata Ung Kunst, Trondheim
2021 Julie Ebbing & Hannah Ryggen Army, årets Olsokkunstner på Stiklestad Nasjonale Kultursenter
2021 Kunstmuseet i Nord Trøndelag Namsos
2019 Omsorg uten dekning, Trondhjemskunstforening, Trondheim
2018 Det mørket som finnes bak lukkede øyne, Kunstverket Galleri, Oslo


GRUPPEUTSTILLINGER (utvalg):

Høstutstillingen, Kunstnernes Hus, Oslo
2022 Bomuldsfabrikken Kunsthall, Arendal
2020 Røros-Høst 2020, Kunst & Kaos
2020 Vågå-sommer, Galleri Ullinsvin
2019 Haugesund Internasjonale Tresnittfestival
2018 Kunst i Bergstaden, Røros
Trøndelagsutstillingen
Ung norsk grafikk


UTSMYKNINGER / INNKJØPT AV (blant annet):

Sogn Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Haugaland museum, Bomuldsfabrikken Kunsthall, Arendal.

UTDANNING:

Mastergrad i kunst og håndverk, grafikk og tegning ved Kunsthøgskolen i Oslo