Kunstfaglig råd

Alle henvendelser fra kunstnere som ønsker å stille ut eller være representert hos Kunst & Kaos går gjennom Kunstfaglig råd.

Vårt kunstfaglige råd kommer med innspill til det kunstneriske programmet, og med forslag til nye kunstnere som kan representeres i galleriet.


Kunst & Kaos' kunstfaglige råd består av:

Maria Sundby

Maria Sundby er en anerkjent kunstner med en lang rekke utstillinger både i Norge og utlandet bak seg. Sundby har gjennomført flere utsmykkinger i offentlige rom. Senest den tredelte installasjonen The Rest in Pieces (2023), fra og på Langøyene i Indre Oslofjord.

I 2010 ble hun tildelt Oslo bys kunstnerpris for sin fremragende innsats for Oslos kunstliv. Maria Sundby har Master i Kunstfag fra Kunsthøgskolen i Oslo.

Cathrine Hovdahl Vik

Cathrine Hovdahl Vik er kunstnerisk leder ved Kjøpmannsgata Ung Kunst (K-U-K) i Trondheim. Hun har samarbeidet tett med Kjell Erik Killi-Olsen gjennom mange år, og vært avgjørende i oppbyggingen av det nye kunstsenteret i Trondheim.

Hun er i også rådgiver for Equinors kunstprogram. Cathrine Hovdahl Vik har arbeidet som konservator, avdelingsleder og konstituert direktør ved Trondheim Kunstmuseum. Hun har hovedfag i kunsthistorie fra NTNU i Trondheim.

Ellen Kristine Klemmetvold

Ellen Kristine Klemmetvold er gallerist i Kunst & Kaos.

 

Sigrid M. Jansen

Sigrid M. Jansen er gallerist i Kunst & Kaos.